LP/2020/5 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor formulára na poskytnutie investičnej pomoci na rozvoj regiónov pre oblasť cestovného ruchu, podrobnosti a náležitosti na predkladanie ročnej správy o priebehu realizácie investičného zámeru, záverečnej hodnotiacej správy, ročnej správy o využívaní investície a informačnej tabule

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
01_predkladacia-správa.docx 15 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
02_vyhláška---vlastnymaterial.docx 101 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
03_vyhláška---dovodova-správa.docx 26 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
04_vyhláška---doložka-vybraných-vplyvov.docx 27 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
05_vyhláška---dolozka_zlucitelnosti.docx 26 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
07_vyhláška---analyza_vplyv-podnikatel.docx 25 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
06_vyhláška---sprava_o_ucasti_verejnosti.docx 18 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
00_obal-MPK.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 2 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať