LP/2020/492 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2008 č. MF/22273/2008-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre Fond ochrany vkladov, Garančný fond investícií, inštitúcie elektronických peňazí a pobočky zahraničných finančných inštitúcií a o zmene niektorých opatrení v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
obal_MPK.rtf 59 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
vlastny.material.docx 27 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
priloha.xls 45 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
priloha_c_2.rtf 1 MB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
predkladacia.rtf 53 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
dovodova_sprava.docx 24 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 23 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 19 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
sprava_o_ucasti_verejnosti.docx 18 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
oznamenie_Zz.docx 13 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Konsolidovane_znenie_text.rtf 808 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Konsolidovane_znenie_priloha_c-1.xls 45 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Konsolidovane_znenie_priloha_c_1.rtf 539 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Konsolidovane_znenie_priloha_c_2.xls 45 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Konsolidovane_znenie_priloha_c_2.rtf 1 MB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Konsolidovane_znenie_priloha_c_3.xls 45 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Konsolidovane_znenie_priloha_c_3.rtf 1 MB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Konsolidovane_znenie_priloha_c_4_5_6_7_8.rtf 123 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Konsolidovane_znenie_priloha_c_9.xls 46 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Konsolidovane_znenie_priloha_c.9.docx 25 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Konsolidovane_znenie_priloha_c.10.docx 13 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 3 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať