LP/2020/395 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Zákon - návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
0_Obal-materiálu.docx 32 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
2_Predkladacia-správa.rtf 62 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
4_Dôvodová-správa-všeobecná-časť.rtf 59 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
6_Doložka-vybraných-vplyvov.docx 38 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
7_Doložka-zlučiteľnosti.docx 34 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
8_Správa-o-účasti-verejnosti.docx 35 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
9_Analýza-vplyvov-na-rozpočet-verejnej-správy.docx 53 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
10_Analýza-vplyvov-na-informatizáciu-spoločnosti.docx 20 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
11_Analýza-vplyvov-na-podnikateľské-prostredie.docx 29 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
12_Tabuľky-zhody---6-smerníc.rtf 1 MB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
13_Tabuľky-zhody---7-smerníc.rtf 1 MB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
3_Vlastný-materiál.docx 55 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
5_Dôvodová-správa_osobitná-časť.docx 35 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
14_Informatívne-konsolidované-znenie.docx 153 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 2 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať