LP/2020/309 Informácia o plnení úloh z uznesení vlády SR na ministerstvách a ostatných ústredných orgánoch štátnej správy SR v 2. štvrťroku 2020

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
prilohač.1_2.q.2020.xls 36 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Príloha-č.2-2.q.2020.docx 132 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Príloha-č.3--2.q.2020.docx 16 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
vlastný-materiál.docx 54 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Návrh záznamu z rokovania vlády Slovenskej Republiky.docx 18 kB Návrh záznamu z rokovania vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Obal materiálu na rokovanie vlády SR.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať