LP/2019/96 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Dôvodová správa - Osobitná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Všeobecná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Zákon - návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
03_vlastný-mat.rtf 269 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 19 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
05_doložka-zlučiteľnosti.rtf 105 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
04_dôvodová-správa-všeobecná-časť.docx 24 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
04a_dôvodová-správa-osobitná-časť.docx 40 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 25 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
07a_sociálne-vplyvy.docx 37 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
07b_podnikateľské-prostredie.docx 36 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať