LP/2019/888 Informácia o vydaných aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky v II. polroku 2019 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v I. polroku 2020

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Vlastny-material.doc 40 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Priloha-č.-1---vydané-aproximačné-nariadenia-vlády-SR-v-II.polroku-2019.docx 52 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Príloha-č.-2---zámer-prijímania-aproximačných-nariadení-vlády-SR-v-I.-polroku-2020.docx 34 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 22 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Obal materiálu do MPK.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať