LP/2019/868 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Zákon - návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 21 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
7_Doložka_vybraných_vplyvov.docx 25 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
5_Dôvodová-správa_všeobecná-časť.docx 16 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
6_Dovodova-sprava_-Osobitná-časť.docx 19 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
4_vlastný-materiál27.docx 58 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Navrh_vyhlasky_certikikacne-konanie-(002).rtf 131 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Navrh_vyhlasky_hodnotenie-ziadosti-o-vydanie-povolenia-ZZS_89_2013.rtf 135 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 15 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 2 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať