LP/2019/720 Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o e-Governmente

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
00_obal_EGOV_MPK.docx 22 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
01_predkladacia_sprava_EGOV_MPK.docx 23 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
03_dovodova_sprava_EGOV_MPK.docx 35 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
04_dolozka_vplyvov_EGOV_MPK.docx 26 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
05_dolozka_zlucitelnosti_EGOV_MPK.docx 14 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Analýza-vplyvov-na-podnikateľské-prostredie_EGOV_MPK.docx 23 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Analýza-vplyvov-na-rozpočet-verejnej-správy_EGOV_MPK.docx 37 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Analyza-vplyvov-na-informatizaciu_EGOV_MPK.docx 23 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
02_vlastny_material_EGOV_MPK.docx 22 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 18 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
06_Správa-o-účasti-verejnosti-na-tvorbe-právneho-predpisu_EGOV_MPK.docx 14 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať