LP/2019/706 Návrh na prevod správy 5 % akcií emitenta spoločnosti BIONT, a.s. zo správy Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky do správy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
0_obal.docx 25 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
1_návrh-uznesenia-vlády.docx 27 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
2_predkladacia-správa.docx 33 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
3_vlastný-materiál.docx 45 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
4_doložka-vybraných-vplyvov.docx 28 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať