LP/2019/691 Návrh na povolenie výnimky podľa § 45 ods. 5 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov pre LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Návrh uznesenia vlády.docx 23 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 22 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 22 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
1.-Žiadosť-štátneho-podniku-o-udelenie-výnimky.pdf 602 kB Doložka prednosti medzinarodnej zmluvy pred zákonmi Prevziať Prevziať
2.-Špecifikácia-hmotného-investičného-majetku---dodatok-k-31.7.-2018.pdf 80 kB Doložka prednosti medzinarodnej zmluvy pred zákonmi Prevziať Prevziať
3.-Výpis-LV-č.-219.pdf 271 kB Doložka prednosti medzinarodnej zmluvy pred zákonmi Prevziať Prevziať
4.-Snímka-z-katastrálnej-mapy.pdf 285 kB Doložka prednosti medzinarodnej zmluvy pred zákonmi Prevziať Prevziať
5.-ZP---I.-časť.pdf 726 kB Doložka prednosti medzinarodnej zmluvy pred zákonmi Prevziať Prevziať
5.-ZP---II.-časť.pdf 321 kB Doložka prednosti medzinarodnej zmluvy pred zákonmi Prevziať Prevziať
5.-ZP---III.-časť.pdf 1 MB Doložka prednosti medzinarodnej zmluvy pred zákonmi Prevziať Prevziať
6.-Výpis-z-OR-SR-kupujúceho.pdf 1 MB Doložka prednosti medzinarodnej zmluvy pred zákonmi Prevziať Prevziať
7.-Zverejneneie-súťaže.pdf 1 MB Doložka prednosti medzinarodnej zmluvy pred zákonmi Prevziať Prevziať
8.-Zápisnica-zo-zasadnutia-komisie-na-otváranie-obálok-VOS(1)(1).pdf 1 MB Doložka prednosti medzinarodnej zmluvy pred zákonmi Prevziať Prevziať
9.-Cenová-ponuka-víťaza-VOS.pdf 152 kB Doložka prednosti medzinarodnej zmluvy pred zákonmi Prevziať Prevziať
10.-stanovisko-GR-k-VOS.pdf 282 kB Doložka prednosti medzinarodnej zmluvy pred zákonmi Prevziať Prevziať
11.-Výsledky-súťaže.pdf 293 kB Doložka prednosti medzinarodnej zmluvy pred zákonmi Prevziať Prevziať
12.-Finančné-krytie.pdf 383 kB Doložka prednosti medzinarodnej zmluvy pred zákonmi Prevziať Prevziať
13.-Zmluva-o-budúcej-zmluve.pdf 1 MB Doložka prednosti medzinarodnej zmluvy pred zákonmi Prevziať Prevziať
14.-Súhlas-MPaRV-SR.pdf 191 kB Doložka prednosti medzinarodnej zmluvy pred zákonmi Prevziať Prevziať
15.--Stanovisko-MV-SR.pdf 165 kB Doložka prednosti medzinarodnej zmluvy pred zákonmi Prevziať Prevziať
16.-Odpoved-ovodného-pozemkového-úradu-Košice---reštitučný-nárok.pdf 45 kB Doložka prednosti medzinarodnej zmluvy pred zákonmi Prevziať Prevziať
17.-Fotodokumentácia(1).pdf 2 MB Doložka prednosti medzinarodnej zmluvy pred zákonmi Prevziať Prevziať