LP/2019/66 Opatrenie Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
4-Dôvodová-správa-osobitná-časť.DOCX 30 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Tabuľka-zhody.rtf 138 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 23 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
vlastný-materiál.docx 14 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
7-Dolozka-zlúčiteľnosti.docx 20 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
3-Dôvodová-správa-všeobecná-časť.docx 14 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať