LP/2019/617 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Zákon - návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 15 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Osobitná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Všeobecná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Doložka-zlučitelnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Dolozka-vplyvov.docx 27 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Dôvodová-správa-MPK.docx 28 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Sprava-o-účasti-verejnosti.docx 18 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vlastný-material.docx 50 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Analýza_podnikatelské-prostredie.docx 21 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Doložka-vplyvy-na-informatizaciu-spolocnosti.docx 21 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Konsolidované-znenie_244_2002.docx 47 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať