LP/2019/559 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky ,ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 328/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory podaní do registra partnerov verejného sektora

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
_doložka_vplyvov.rtf 192 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
sprava_o_ucasti_1.docx 14 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
dôvodová_správa.rtf 85 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
_analyza_informatizacia.rtf 92 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
vlastný_materiál.rtf 841 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 15 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 22 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať