LP/2019/546 Riadne predbežné stanovisko k návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty a smernica 2008/118/ES o všeobecnom systéme spotrebných daní, pokiaľ ide o obranné úsilie na základe rámca Únie

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
EDA_Riadne-predbezne-stanovisko-k_revzf_prijate.rtf 188 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Návrh uznesenia vlády.docx 23 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 21 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
COM-2019-192-F1-SK-MAIN-PART-1.pdf 480 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 26 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať