LP/2019/460 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Zákon - návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 26 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 15 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Osobitná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
sprava_o_ucasti.rtf 98 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Dovodova-osobitna-MPK.rtf 181 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Všeobecná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová-správa-vseobecna-MPK.rtf 49 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Vlastny-material-MPK.rtf 302 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Vplyvy-na-podnikatelske-prostredie-MPK-upravene.rtf 129 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Socialne-vplyvy-MPK.rtf 213 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
572_2002-konsolidované-znenie.rtf 621 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať