LP/2019/440 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy Smolíkovej, Ľubomíra Petráka a Pétera Vörösa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1468)

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
04vlastnymat1_tlac_1468-obal.pdf 19 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
04vlastnymat2_tlac_1468-paragrafove_znenie.docx 32 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
04vlastnymat3_tlac_1468-dovodova_vseobecna.docx 19 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
04vlastnymat4_tlac_1468-dovodova_osobitna.docx 40 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
04vlastnymat5_tlac_1468-dolozka_vplyv.docx 27 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
04vlastnymat5a_tlac_1468-dolozka_fin.docx 42 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
04vlastnymat5b_tlac_1468-dolozka_soc.docx 31 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
04vlastnymat6_tlac_1468-dolozka_zluc.docx 13 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
04vlastnymat7_tlac_1468-stanovisko_fin.pdf 29 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 22 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Poslanecký návrh zákona - návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 2 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať