LP/2019/371 Vyhodnotenie Akčného plánu predchádzania a eliminácie rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie na roky 2016 - 2018

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu na rokovanie vlády SR.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Návrh záznamu z rokovania vlády Slovenskej Republiky.docx 18 kB Návrh záznamu z rokovania vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
obal.docx 13 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
vlast-mat.docx 84 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
vyhlasenie-predklad.docx 11 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať