LP/2019/361 Informácia o plnení úloh z uznesení vlády SR na ministerstvách a ostatných ústredných orgánoch štátnej správy SR v 1. štvrťroku 2019

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
vlastný-materiál.docx 49 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
prilohač.1_1.q.2019.xls 36 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Príloha-č.2-1.q.2019.docx 109 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Príloha-č.3--1.q.2019.docx 18 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Návrh záznamu z rokovania vlády Slovenskej Republiky.docx 18 kB Návrh záznamu z rokovania vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Obal materiálu na rokovanie vlády SR.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať