LP/2019/323 Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie č. 157/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o druhoch súťaží návrhov v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva, o obsahu súťažných podmienok a o činnosti poroty

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 23 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Osobitná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová-správa_osobitná-časť.rtf 43 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová-správa_všeobecná-časť.rtf 42 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
vlastný-materiál_návrh_final.docx 34 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Správa-o-účasti-verejnosti.docx 17 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 2 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať