LP/2019/320 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 25 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Osobitná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
3_dovodova_vseobecna-cast.rtf 71 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
6_dovodova_osobitna_cast.rtf 65 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
4a_analyza_socialne_vplyvy.docx 31 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
4b_analyza_vplyvov_podnikatelske_prostredie.rtf 144 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
stanovisko_MH_SR_-_kategorizácia-prác.doc 38 kB Stanovisko Prevziať Prevziať
2_vlastny_material_448.rtf 201 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 2 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať