LP/2019/283 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 314/2012 Z. z. o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 4/2019 Z. z.

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
obal.docx 35 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
predkladacia.docx 17 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
vl_mat.docx 37 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
dovodova.docx 41 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
dolozka_zluc.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
dolozka_vplyv.docx 77 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
sprava_verejnost.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
tab_zhody.rtf 1 MB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
uznesenie.docx 45 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať