LP/2019/233 Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravujúce servisné poukážky

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Všeobecná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Osobitná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
011_dovodova_osobitna.rtf 154 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
05_dovodova_vseobecna.rtf 50 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
01_obal.rtf 51 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 19 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
010_dolozka_zluc_MPK.rtf 88 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
04_vlastny_material_MPK.doc 1 MB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
07_dolozka_vplyv_podnikatelske_prostredie_servisne_poukazky.rtf 129 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 25 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
08_dolozka_vplyv_socialne-vplyvy_servisne_poukazky.rtf 156 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať