LP/2019/19 Zákon o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
0_obal.docx 23 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
01_návrh-uznesenia-vlády.docx 22 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
03_vlastný-materiál.docx 52 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
04_dôvodová-správa---všeobecná-a-osobitná-časť.docx 27 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
07_doložka-zlučiteľnosti.docx 24 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
08_tabuľka-zhody.docx 78 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
09_tézy-vykonávacích-predpisov.docx 15 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
02_predkladacia-správa.docx 15 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
06_doložky-vplyvov.docx 65 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať