LP/2019/18 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody emisií hluku zariadení používaných vo vonkajšom priestore

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Nariadenie vlády - návrh uznesenia vlády.docx 23 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
6_doložka-vplyvov.rtf 173 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
8_správa-o-účasti-verejnosti.rtf 118 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
9_príloha_analýza-vplyvov-na-podnikateľské-prostredie.docx 28 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
4_dôvodová-správa_všeobecná-časť.rtf 46 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
5_dôvodová-správa_osobitná-časť.docx 24 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
7_doložka-zlučiteľnosti.docx 29 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Prílohy-č.-1---11.docx 751 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
10_príloha_tabuľka-zhody.doc 1 MB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 10 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať