LP/2019/139 Zákon o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Zákon - návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 20 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 36 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Osobitná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Všeobecná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
SODB2021_dovodova-sprava_vseobecna-cast_mpk.docx 18 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
SODB2021_analyza_podnikprostredie_mpk.docx 26 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
SODB2021_analyza-vplyvov-na-informatizaciu_mpk.docx 19 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
SODB2021_analyza-vplyvov-na-rozpocet_mpk.docx 93 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
SODB2021_dovodova-sprava-_osobitna-cast_mpk.docx 64 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
SODB2021_textzákona_mpk.docx 89 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 2 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať