LP/2018/95 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 149/2016 Z. z. o zariadeniach a ochranných systémoch určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Návrh komuniké.docx 14 kB Návrh komuniké Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 19 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Nariadenie vlády - návrh uznesenia vlády.docx 23 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
3_vlastný-materiál.docx 24 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
4_dôvodová-správa---všeobecná-časť.rtf 46 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
5_-dôvodová-správa---osobitná-časť.rtf 65 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
6_doložka-vplyvov.rtf 166 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
7_doložka-zlučiteľnosti.docx 31 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
10_príloha_tabuľka-zhody.rtf 694 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať