LP/2018/758 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení vyhlášky č. 322/2017 Z. z.

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 19 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
06_Dolozka-vplyvov.docx 28 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
06_vplyvy-na-podnikatelske-prostredie.docx 29 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
06_vplyvy-na-zivotne-prostredie.docx 17 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
04_dovodova-sprava_vseobecna-cast.rtf 85 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
05_dovodova-sprava_osobitna-cast.docx 27 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
03_vlastný-materiál.rtf 145 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
09_Sprava-o-ucasti-verejnosti.docx 21 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 18 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať