LP/2018/547 Riadne predbežné stanoviská k balíku legislatívnych návrhov pre Spoločnú poľnohospodársku politiku po roku 2020: Návrh nariadenia týkajúci sa strategických plánov SPP; Návrh nariadenia týkajúci sa financovania, riadenia a monitorovania SPP, ktorým sa zrušuje nariadenie EU 1306/2013; Návrh nariadenia týkajúci sa spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Návrh uznesenia vlády.docx 23 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Príl.-1_Dolozka-vybranych-vplyvov-(SP).docx 30 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Príl.-1_Dolozka-vybranych-vplyvov---horizontálne-nariadenie.docx 33 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Príl.-1_Dolozka-vybranych-vplyvov---SOT.docx 31 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Príl.-2_Analýza-vplyvov-na-rozpocet---horizontálne-nariadenie.docx 53 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Príl.-2_Analýza-vplyvov-na-rozpocet-(SP).docx 53 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Riadne-predbezne-stanovisko_SP.docx 51 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Riadne-predbezne-stanovisko_horizontálne-nariadenie.docx 41 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Riadne-predbezne-stanovisko_SOT.docx 50 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať