LP/2018/543 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z ...... 2018 ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 22/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú spádové územia a pevné body pre ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 22 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Osobitná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Všeobecná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
3_dovodova-v.odt 10 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
4_dovodova-o.odt 10 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
2_vlastny-mat.odt 11 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
oznam.docx 13 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
0_Obal.rtf 80 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať