LP/2018/510 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení.

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 19 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
vlastný-materiál.docx 64 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
odôvodnenie-všeobecná-časť.docx 20 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
odôvodnenie-osobitná-časť.docx 24 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 23 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
sociálne-vplyvy.docx 35 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
podnikateľské-prostredie.docx 33 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať