LP/2018/50 Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2018 o registri finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Všeobecná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Osobitná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Dôvodová-správa-všeobecná-časť.docx 20 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová-správa-osobitná-časť.docx 15 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
vlastný-materiál-s-prílohami.docx 36 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Príloha-č.-1.docx 13 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Príloha-č.-2.docx 14 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 20 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 23 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať