LP/2018/498 Zmena operačného programu Výskum a inovácie na programové obdobie 2014 – 2020, verzia 4.0

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
vlastnymat.docx 30 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Priloha1_OPVaI_v4-0-SZ.PDF 3 MB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Priloha2_OPVaI_v4-0-prilohy-SZ.pdf 2 MB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
analyza-vplyvov-na-PP.docx 23 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Obal materiálu do MPK.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 24 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať