LP/2018/442 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 23 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Osobitná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Všeobecná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Dôvodová-správa---všeobecná-časť.docx 14 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová-správa---osobitná-časť.docx 13 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Doložka-zlučiteľnosti-návrhu-právneho-predpisu-s-právom-EÚ.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Návrh-opatrenia.docx 14 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Analýza-sociálnych-vplyvov.docx 27 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Analýza-vplyvov-na-rozpočet-verejnej-správy.docx 36 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 2 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať