LP/2018/376 Zmena Operačného programu Efektívna verejná správa (verzia 2.0) v súvislosti s úpravou výkonnostného rámca, finančného plánu a merateľných ukazovateľov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 23 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
vlastnymat.rtf 162 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
príloha_1.xls 126 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
priloha_2_OPEVS_v2.0.pdf 9 MB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Obal materiálu do MPK.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať