LP/2018/305 Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 223/2002 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon)

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
dolozka_vybraných_vplyvov.rtf 218 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 19 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
dovodova_vseobecna.rtf 48 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
dovodova_osobitna.rtf 121 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
vlastny_mat.rtf 224 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
konsolidovane_znenie.rtf 176 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
analyza_vplyvovPP.rtf 145 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 2 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať