LP/2018/18 Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Policajného zboru na výkon služby v roku 2018

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Osobitná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Všeobecná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
1_-návrh-opatrenia.docx 21 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
3_-dôvodová-správa_všeobecná-časť.docx 15 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
4_dôvodová-spáva_osobitná-časť.docx 15 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
6_-vplyvy-na-rozpočet-verejnej-správy.docx 37 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 23 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať