LP/2018/11 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
00_obal_-MPK.rtf 62 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
01_uznesenie.rtf 208 kB Uznesenie Vlády SR Prevziať Prevziať
02_predkladacia.rtf 74 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
03_vlastnymat.rtf 223 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
04_dovodova.rtf 109 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
05_dolozka_-zlucitelnosti.rtf 94 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
06_dolozka_vplyvov.rtf 210 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
07a_tab_zhod_1_2014-0133.rtf 185 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
07b_tab_zhod_2_2014-0136.rtf 195 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
07c_tab_zhod_3_2014-0214.rtf 204 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
07d_tab_zhod_4_2014-0540.rtf 196 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
07e_tab_zhod_5_2014-1171.rtf 249 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
07f_tab_zhod_6_2015-0045.rtf 169 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
07g_tab_zhod_7_2015-0166.rtf 207 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
07h_tab_zhod_8_2015-0578.rtf 183 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
07i_tab_zhod_9_2017-1151.rtf 196 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
07j_tab_zhod_10_2017-1154.rtf 168 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
07k_tab_zhod_11_2017-1347.rtf 183 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
07l_tab_zhod_12_2017-2400.rtf 192 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
07m_tab_zhod_13_2007-46-kodif.rtf 1 MB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
08_sprava_o_ucasti_verejnosti.rtf 35 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
09_komunike.rtf 33 kB Návrh komuniké Prevziať Prevziať
Nariadenie vlády - návrh uznesenia vlády.docx 23 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 15 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Osobitná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Všeobecná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Návrh komuniké.docx 14 kB Návrh komuniké Prevziať Prevziať