LP/2017/846 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Zákon - návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 19 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Návrh komuniké.docx 14 kB Návrh komuniké Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Osobitná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová-správa_všeobecná-časť.docx 27 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová-správa_osobitná-časť.docx 45 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Všeobecná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 95 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 21 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 26 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
06.1_vplyvy-na-rozpocet-verejnej-spravy.docx 46 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
06.2_analyza-vplyvov-na-informatizáciu-spoločnosti.odt 25 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
06.3_analyza-vplyvov-na-služby-pre-občana.doc 119 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
06.4_analyza-vplyvov-na-podnikateľské-prostredie.docx 27 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
06._Doložka-vybraných-vplyvov.docx 36 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať