LP/2017/832 Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje platový koeficient príslušného štátu

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 22 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Osobitná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Všeobecná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
01a-VLASTNY-MATERIAL-SS-PK-na-rok-2018-návrh.doc 34 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
03L-DOVODOVÁ-SPRÁVA--SS-všeobec-časť_2018.rtf 49 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
04-DOVODOVÁ-SPRÁVA-osobit-časť-2018.rtf 43 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
07-PRILOHA-PK-ŠS-na-rok-2018.xls 48 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať