LP/2017/798 Informácia o plnení úloh z uznesení vlády SR na ministerstvách a ostatných ústredných orgánoch štátnej správy SR v 3. štvrťroku 2017

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Návrh komuniké.docx 14 kB Návrh komuniké Prevziať Prevziať
Návrh záznamu z rokovania vlády Slovenskej Republiky.docx 18 kB Návrh záznamu z rokovania vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
prilohač.1_3.q.2017.xls 37 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Príloha-č.2-3.q.2017.rtf 581 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Príloha-č.3--3.q.2017.rtf 109 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
vlastný-materiál.rtf 263 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Obal materiálu na rokovanie vlády SR.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať