LP/2017/738 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 2017 č. MF/017340/2017-421, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/11251/2004-42, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o hospodárení rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií a ktorým sa mení výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25. februára 2004 č. 2252/2004-44 v znení výnosu č. MF/003821/2004-442 v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
3_Navrh_opatrenia.docx 14 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
4_Dovodova_vseobecna.rtf 76 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
5_Dovodova_osobitna.rtf 72 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 23 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
1_Obal_MPK.rtf 49 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
9_Oznamenie.docx 12 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
10_Informativne_konsolidovane_znenie.docx 21 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať