LP/2017/708 Nariadenie vlády Slovenskej republiky,ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Nariadenie vlády - návrh uznesenia vlády.docx 23 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Návrh komuniké.docx 14 kB Návrh komuniké Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 18 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
vlastný-materiál.docm 389 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Doložka-zlučiteľnosti.docx 35 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 23 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Dôvodová-správa---osobitná-časť.docx 14 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Tabuľka-zhody.doc 46 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
Predkladacia-správa.doc 30 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Dôvodová-správa---všeobecná-časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 2 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať