LP/2017/678 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Zákon - návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 22 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 20 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 33 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Návrh komuniké.docx 14 kB Návrh komuniké Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 19 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
_dovodova_sprava_vseobecna_cast.rtf 118 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
_dovodova_sprava_osobitna_cast-MPK.rtf 284 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
_vlastny_mat-(2).rtf 464 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
analyza-vplyv-podnik.rtf 169 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
_vplyvy_na_rozpocet_verejnej_spravy.rtf 275 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
_vplyvy_na_informatizaciu_spolocnosti.rtf 88 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
_socialne_vplyvy.rtf 186 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
_sluzby_verejnej_spravy_pre_obcana.rtf 313 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
_navrh_vyhlasky.rtf 156 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať