LP/2017/656 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o cestnej technickej kontrole

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
0_vyhlaska5_obal-MPK.rtf 67 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
2_vyhlaska5_vlastnymat.rtf 4 MB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
1_vyhlaska5_predkladacia.rtf 72 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
3_vyhlaska5_dovodova.rtf 151 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
4_vyhlaska5_dolozka_vpyvov.rtf 178 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
5_vyhlaska5_dolozka_zlucitelnosti.rtf 63 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
6_vyhlaska5_tab-zhody_2014-47.rtf 989 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 2 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať