LP/2017/617 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 302/1994 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách v znení vyhlášky č. 159/2006 Z. z.

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
vlastny-material.docx 31 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
konsolidované-znenie.docx 36 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
sprava_o_ucasti_verejnosti.docx 24 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
dôvodová-správa.doc 64 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
doložka-vybraných-vplyvov.docx 27 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Dolozka_zlucitelnosti.doc 29 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 18 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať