LP/2017/57 Návrh na zrušenie uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 173 zo 16. apríla 2014 k návrhu na zaradenie štátnej príspevkovej organizácie Slovenský metrologický ústav so sídlom v Bratislave do transformačného procesu na neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby a návrh na zrušenie uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 740 z 18. decembra 2013 k Návrhu zámeru transformácie a postupu transformácie príspevkovej organizácie Slovenský metrologický ústav so sídlom v Bratislave na neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
1_vlastný-materiál.docx 22 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
0_Obal-materialu-do-MPK.docx 24 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
3_predkladacia-správa.docx 24 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
2_návrh-uznesenia-vlády.docx 33 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
5_návrh-komuniké.docx 20 kB Návrh komuniké Prevziať Prevziať
4_doložka-vybraných-vplyvov.docx 40 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať