LP/2017/509 Správa o stave ochrany práce a o činnosti orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce v roku 2016

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
d_vlastnymat.doc 378 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
e_priloha_a.xls 232 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
e_priloha_b_správa_MZ-SR.docx 60 kB Doložka prednosti medzinarodnej zmluvy pred zákonmi Prevziať Prevziať
e_priloha_b_tabuľky_MZ-SR.doc 373 kB Doložka prednosti medzinarodnej zmluvy pred zákonmi Prevziať Prevziať
f_priloha_c_spava_MH-SR.docx 46 kB Doložka prednosti medzinarodnej zmluvy pred zákonmi Prevziať Prevziať
f_priloha_c_tabuľky_MH-SR.docx 85 kB Doložka prednosti medzinarodnej zmluvy pred zákonmi Prevziať Prevziať
g_priloha_d_sprava_MO-SR.docx 61 kB Doložka prednosti medzinarodnej zmluvy pred zákonmi Prevziať Prevziať
g_priloha_d_tabuľky_MO-SR.docx 128 kB Doložka prednosti medzinarodnej zmluvy pred zákonmi Prevziať Prevziať
h_priloha_e_sprava_MV-SR.docx 48 kB Doložka prednosti medzinarodnej zmluvy pred zákonmi Prevziať Prevziať
h_priloha_e_tabuľky-MV-SR.docx 63 kB Doložka prednosti medzinarodnej zmluvy pred zákonmi Prevziať Prevziať
i_priloha_f_sprava_MS-SR.docx 142 kB Doložka prednosti medzinarodnej zmluvy pred zákonmi Prevziať Prevziať
i_priloha_f_tabulky_MS-SR.xls 267 kB Doložka prednosti medzinarodnej zmluvy pred zákonmi Prevziať Prevziať
j_priloha_g_sprava-MF-SR.docx 43 kB Doložka prednosti medzinarodnej zmluvy pred zákonmi Prevziať Prevziať
j_priloha_g_tabuľky_-MF-SR.docx 106 kB Doložka prednosti medzinarodnej zmluvy pred zákonmi Prevziať Prevziať
k_priloha_h_prehlad-predpisov.docx 34 kB Doložka prednosti medzinarodnej zmluvy pred zákonmi Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Návrh komuniké.docx 14 kB Návrh komuniké Prevziať Prevziať
Návrh záznamu z rokovania vlády Slovenskej Republiky.docx 18 kB Návrh záznamu z rokovania vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Obal materiálu na rokovanie vlády SR.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať