LP/2017/464 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Zákon - návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 20 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 25 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Návrh komuniké.docx 14 kB Návrh komuniké Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 18 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
dovodova_vseobecna.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
dovodova_osobitna.docx 38 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
vplyvy_na_podnikatelske_prostredie.docx 22 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
analýza_vplyvov_na_rozpocet_verejnej_spravy.docx 36 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
tabulka_zhody.rtf 190 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
vlastny_mat.rtf 266 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Teza_vyhlaska_vykon_MPK.docx 18 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať