LP/2017/145 Zákon o technickej normalizácii a o zmene zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Doložka vplyvov.docx 23 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Návrh komuniké.docx 14 kB Návrh komuniké Prevziať Prevziať
analyza-na-podnikatelske-prostredie.docx 31 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 20 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Všeobecná časť.docx 20 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Obal materiálu do MPK.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Zákon - návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Sprava-o-ucasti-verejnosti_scenar-2.docx 28 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
priloha_k_zákonu_značky.docx 49 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Osobitná časť.docx 23 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
návrh-vykonávacieho-predpisu.docx 92 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 10 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať