LP/2016/924 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o podrobnostiach o služobnej rovnošate Zboru väzenskej a justičnej stráže a jej vyobrazení

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 22 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Vlastný-materiál.rtf 226 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Dôvodová-správa---všeobecná-časť.doc 32 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová-správa---osobitná-časť.doc 31 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Príloha_vyhlaska-MSSR.pdf 4 MB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
sprava_o_ucasti_1.docx 17 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 15 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať